INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Albiny
Sebastiana

16

grudzien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

RPO Lubuskie 2020

poniedziałek, 20.08.2018 07:30

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (V)”

 

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

Okres realizacji projektu : 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

Projekt adresowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach , objętych I lub II profilem pomocy. Wsparcie skierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy , tj. osób, które aby móc wziąć udział w projekcie koniecznie spełnić muszą minimum jeden z poniższych warunków  :

-być kobietą,

-osobą w wieku 50 lat i więcej,

-osobą niepełnosprawną,

-osobą o niskich kwalifikacjach[1],

-osoba długotrwale bezrobotna[2].

 

W roku 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 będą realizowane następujące formy aktywizacji :

- staże dla 15 osób wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla 8 osób,

- prace interwencyjne dla 3 osób.

Ogólna wartość projektu RPO Lubuskie 2020 realizowanego przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w 2019 roku wynosi 384 456,37

Dofinansowanie projektu RPO Lubuskie 2020 z Unii Europejskiej wynosi 326 787,91 zł

Zgodnie z założeniami projektu, jego realizacja obliguje do osiągnięcia określonej efektywności zatrudnieniowej. W rezultacie uczestnicy, którzy zakończą udział w projekcie powinni otrzymać oferty pracy w ramach stosunku pracy minimum na ½ etatu.

W związku z powyższym, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału  w projekcie – osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze środków przeznaczonych na zatrudnienie lub organizację stażu dla osoby bezrobotnej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy:

- osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej (parter budynku),

- telefonicznie pod numerem telefonu :

Doradca Klienta Indywidualnego – 95 7590913/ 95 7590917/ 95 7590913

Doradca Instytucjonalny- 95 7590914

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady, natomiast każda osoba/ podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.


Ważne linki :

www.rpo.lubuskie.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

http://europa.eu

 


[1] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu ( do ISCED 3 włącznie) --à str. 9 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

[2] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych, zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.


DOKUMENTY DO POBRANIA 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.08.2018 07:30
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2019 09:55
Liczba wyświetleń: 965

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone