pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Bogusława
Jagody

22

marzec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

BIP

Plan szkoleń na 2019r

piątek, 15.02.2019 11:49

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH NA ROK 2019 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

 

 

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników

Przewidywany termin realizacji

Orientacyjny czas trwania w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Informacje o egzaminie zewnętrznym

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

1

Szkolenie grupowe z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - SZUKAM PRACY

 

0

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach na rok 2019 nie planuje organizacji szkolenia SZUKAM PRACY

2

Szkolenie indywidualne / grupowe, w tym szkolenia w ramach trójstronnych umów szkoleniowych

Zakres szkolenia, gdyby zaistniała uzasadniona potrzeba, zostanie ustalony w oparciu o obowiązujące Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Szkolenia będą realizowane na wniosek osoby bezrobotnej, uprawnionego poszukującego pracy lub pracodawcy, po uzasadnieniu celowości szkolenia. 

2

2019

wg potrzeb

Przeznaczone
dla osób uprawnionych

wg. potrzeb

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawodowych, wydane na podstawie § 18, ust. 2 (załącznik nr 5 do rozporządzenia) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632) wraz z dołączonym suplementem zawierającym następujące informacje: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach będzie dążył do zwiększenia skuteczności i efektywności szkoleń, poprzez priorytetowe traktowanie wniosków  na zorganizowanie szkoleń w nw. kierunkach: magazynier z obsługą wózka jezdniowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,  spedytor, kierowca samochodu ciężarowego, kosmetyczka,  kucharz,  fryzjer,  jak również wniosków zawierających deklaracje zatrudnieniowe lub o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Przedstawiony plan szkoleń może ulec modyfikacji.

Złożenie wniosku na szkolenie nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa kandydata w szkoleniu.

Osoby uprawnione zainteresowane podjęciem szkolenia indywidualnego lub grupowego proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego lub z wyznaczonym doradcą klienta indywidualnego.

1.        Kontakt: specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz doradca klienta indywidualnego (pierwsze litery nazwiska klienta: Ś, T): parter PUP Słubice, tel. 95 759 09 14,

2.        Kontakt dla osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pacy w Słubicach:

- doradca klienta indywidualnego – doradca zawodowy (pierwsze litery nazwiska klienta: M, N, O, R, A, B, C, Ć,D,G,H,I) – parter PUP Słubice, RURPiWK, stanowisko nr 3, tel. 95 759 09 12,

- doradca klienta indywidualnego – pośrednik pracy (pierwsze litery nazwiska klienta: J, K, Q, S, U, Z, Ź, X, Y, E, F, L, Ł, P, W, V) – parter PUP Słubice, RURPiWK, stanowisko nr 2, tel. 95 759 09 13.

* Wszystkie szkolenia powinny zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz wydaniem odpowiednich zaświadczeń.


Plan sporządzony zgodnie z § 68 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 667)


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 15.02.2019 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2019 11:50
Liczba wyświetleń: 1512

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu