pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Benedykta
Lubomiry

21

marzec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

BIP

Ogłoszenie o naborze osób do projektów (grudzień 2021r)

środa, 22.12.2021 09:41

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTÓW OSÓB BEZROBOTNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA LUB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że ciągle prowadzi nabór uczestników do dwóch realizowanych projektów tj. do :

1.Projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VII)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”, dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 50 roku życia lub długotrwale bezrobotnych.

Zadania realizowane w programie:

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Ponadto posiadamy środki finansowe na realizację projektu:

2. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnych kobiet.

Zadania realizowane w programie:

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć na naszej stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce Fundusze Europejskie.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w tutejszym urzędzie jesteś zainteresowany udziałem w projekcie lub zorganizowaniem stażu- skontaktuj się jak najszybciej z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach:

-telefonicznie – 95 758 36 08 i poproś o połączenie z doradcą klienta indywidualnego

-elektronicznie – sekretariat@pupslubice.pl

-osobiście – tylko po wstępnie ustaleniu dokładnego terminu rozmowy z doradcą dzwoniąc pod nr tel. 95 758 36 08

Udział w projekcie może umożliwić  między innymi nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, podjęcie zatrudnienia subsydiowanego lub samozatrudnienia.

Zachęcamy wszystkie osoby bezrobotne, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby powyżej 50 roku życia, do udziału w projektach realizowanych przez urząd.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 22.12.2021 09:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 305

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu