pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Elżbiety
Marka

18

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

BIP

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2024

wtorek, 09.01.2024 10:52

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2024

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, jako podmiot realizujący  zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych informuje, że rozpoczął czynności zmierzające do oszacowania zapotrzebowania na środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji następujących ustawowych zadań w roku 2024, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023  r. poz. 100 ze zm.):

1.    szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, stażu, prac interwencyjnych, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz innych usług i instrumentów wymienionych w art. 11 ust 2 ww. ustawy;

2.  udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni, o której mowa w art. 12 a ww. ustawy;

3.    dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 13 ww. ustawy

4.    zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ww. ustawy;

a. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

b.    adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

c.    zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń  technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb  wynikających z ich niepełnosprawności;

d.    rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w podpunktach a-c;

5.    zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, o których mowa w art. 26 d ustawy,

6.    zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 26 e ustawy.

7.    Środki dla przedsiębiorstwa społecznego lub spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 26 g ww. ustawy na;

a.    utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1

b.    finansowanie kosztów płacy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1

Osoby bądź podmioty zainteresowane ubieganiem się o ww. wsparcie powinny zgłosić do dnia 22.01.2024r. pisemną informację na temat zapotrzebowania, wskazując konkretną formę wsparcia oraz planowaną wysokość środków, o jakie będzie wnioskował.

Informacje można dostarczyć faksem (95 758 36 09), drogą elektroniczną (sekretariat@pupslubice.pl) lub osobiście w godzinach otwarcia urzędu bądź za pośrednictwem poczty do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.

Zebrane informacje posłużą do oszacowania zapotrzebowania na środki realizujące przedmiotowe zadania. Wnioski o udzielenie wsparcia będą rozpatrywane nie wcześniej, niż po podjęciu uchwały Rady Powiatu Słubickiego określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON w roku 2024.

Informuję, że niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.01.2024 10:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1327

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu