pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Elżbiety
Marka

18

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

BIP

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

środa, 31.01.2024 10:50

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu słubickiego (I)"

 

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że trwa nabór uczestników do programu  "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu słubickiego (I)" który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Okres realizacji projektu to 01.01.2023 r.-31.03.2025 r.

Z projektu korzystać będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, należące do co najmniej jednej z kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.tj.:

- osoby do 29 roku życia (w tym NEET),

-osoby długotrwale bezrobotne ,

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe)

W projekcie planujemy aktywizację zawodową 86 osób bezrobotnych z powiatu słubickiego, w tym:

- zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy w ramach organizacji staży dla 43 osób wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu (14 osób) i/lub zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną (6 osób),

- podjęcie działalności gospodarczej w ramach udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 21 osób,

- podjęcie zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla 8 osób,

- podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 10 osób,

- przyznanie bonu na zasiedlenie dla 4 osób w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i podjęciem pracy w nowym miejscu zamieszkania.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Jeżeli tak, skontaktuj się jak najszybciej z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach:

- osobiście w siedzibie urzędu (ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice) w godzinach jego urzędowania (pon-pt; 7.00-15.00) w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku u doradcy klienta

- telefonicznie: tel. 95 759 36 08 lub 95 759 09 17, 95 759 09 12,

- mailowo: sekretariat@pupslubice.pl,

Udział w projekcie może umożliwić Tobie między innymi nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, podjęcie samozatrudnienia, czy też podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych lub pomóc finansowo w zmianie miejsca zamieszkania i podjęciu pracy w nowym miejscu zamieszkania.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Jednocześnie jeżeli jesteś pracodawcą/podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą/innym ustawowo uprawnionym podmiotem do skorzystania ze wsparcia   i zainteresowany jesteś przyjęciem na staż, czy też do pracy, w ramach refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy lub prac interwencyjnych, osoby bezrobotnej spełniającej kryteria dostępu do projektu skontaktuj się z urzędem:

- osobiście w siedzibie urzędu (ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice) w godzinach jego urzędowania (pon. – pt.; 7.00-15.00) w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku u doradcy klienta instytucjonalnego lub pok. nr 9 (parter)

- telefonicznie: tel. 95 759 36 08 lub 95 759 09 14

- mailowo: sekretariat@pupslubice.pl.

Osoby ze szczególnymi potrzebami (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością lub inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji - np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków), uwzględniając bariery architektoniczne budynku urzędu, mają możliwość po uprzednim skontaktowaniu się z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach (w sposób telefoniczny, mailowy wskazany wyżej oraz bezpośredni jeżeli jest to możliwe z ich strony) ustalić indywidualny termin obsługi przez pracownika PUP w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28 (parter). W ustalonym wspólnie dogodnym terminie pracownik PUP udzieli szczegółowych informacji i wyda/przyjmie od Państwa niezbędne dokumenty by wziąć udział w projekcie. Ww. osoby nie mające możliwości kontaktu z PUP, wyłącznie poza kontaktem bezpośrednim, mogą ustalić termin wizyty z pracownikiem PUP osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 28 (parter, pokój nr 003). Podczas kontaktu będzie możliwy zdalny kontakt z pracownikiem PUP w celu określenia dokładnego dogodnego terminu wizyty.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 31.01.2024 10:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 922

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu